Waarom

Ervaring van vele jaren heeft laten zien dat zwembaden nogal eens van eigenaar wisselen: van gemeente naar stichting en vice versa. De recente gemeentelijke herindelingen in ons land hebben tot gevolg gehad dat de nieuwe gemeenten meerdere sportaccommodaties in beheer hebben gekregen.

Hoewel gemeenten een taak hebben tot het in stand houden van voorzieningen en het bevorderen van de gezondheid van de bevolking vormt de bedrijfsvoering van zwembaden steeds een zware last. Het sluitend krijgen van de begrotingen is een knelpunt. Van oudsher zijn gemeenten gewend op non-profitbasis te werken, maar hebben de intentie meer bedrijfsmatig en marktconform te gaan opereren.

In het omschakelen van de non-profit cultuur naar profit bedrijfsvoering wil Swimintegraal de schakel zijn. Of tussen gemeente en stichting.

Deze omschakeling voorkomt kapitaalvernietiging door het sluiten van zwembaden en houdt de gezondheidsbevorderende voorzieningen in stand in deze tijd van bewegingsarmoede en overgewichtsproblematiek.

Daar waar zwembaden geprivatiseerd zijn en door stichtingen gerund worden, is met name het in stand houden van het zwembad een uitdaging. Hoe houd je medewerkers gekwalificeerd en het materieel op orde? Hoe houd je je aan de wettelijke vereisten? Hoe voorkom je hoge reparatie– en voorrijdkosten? Hoe duurzaam kun je zijn?